Majoda startade sin verksamhet år 2000 ur ett alltmer växande behov för affärsmässiga lösningar över internet.

15 år senare har vi byggt upp ett långvarigt och nära samarbete med en mängd kunder, och även om vi alltid utgår från kundens önskemål, är vi inte främmande för att komma med nya infallsvinklar på gamla tankesätt.

Vår affärsidé är att hjälpa mindre och medelstora företag med att kunna marknadsföra och kommunicera via sin hemsida på ett professionellt vis.

Vi är ett litet företag, men med ett stort nätverk. I nära och personligt samarbete med flera företag kan vi leverera allt ifrån helhetslösningar till exceptionella önskemål.